pozadiexx
pozadiexx

KOMPLEXNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

poradenstvo a realizácia verejného obstarávania, príprava ponúk, monitoring vyhlásených obstarávaní

terc

Služby pre verejných obstarávateľov
a obstarávateľov

 • poradenské služby z oblasti realizácie verejného obstarávania
 • konzultácie s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
 • kompletná príprava a realizácia verejného obstarávania
 • plánovanie časových postupov a termínov
 • komplexná analýza daného predmetu zákazky
 • príprava a opis kompletného predmetu zákazky v súčinnosti s verejným obstarávateľom a obstarávateľom
 • vypracovanie súťažných podkladov
 • stanovenie podmienok účasti v súčinnosti s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
 • stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk v súčinnosti s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
 • otváranie ponúk
 • vyhodnotenie ponúk
 • riešenie revíznych postupov vo verejnom obstarávaní
 • komunikácia s uchádzačmi vo verejnom obstarávaní
 • zabezpečenie elektronickej aukcie
 • zabezpečenie realizácie verejného obstarávania cez EKS – Elektronický kontraktačný systém
 • spravovanie profilu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
 • vkladanie dokumentov na profil verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
 • príprava návrhu zmluvy v súčinnosti s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
 • uzatvorenie zmluvy v súčinnosti s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
 • odovzdanie kompletnej dokumentácie verejného obstarávania

Služby pre uchádzačov
a záujemcov

 • pomoc pre uchádzačov a záujemcov pri príprave ponúk, objasňovaní podmienok účasti a súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní
 • odborná pomoc pre uchádzačov a záujemcov pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní ( žiadosti o nápravu, námietky )
 • spolupráca pri rokovaniach s obstarávateľmi
 • monitoring vyhlásených verejných obstarávaní v SR a EÚ
 • analýza právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania

Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania

 • realizácia školení a seminárov
 • zabezpečenie vzdelávania podľa individuálnych požiadaviek klienta
 • zabezpečenie odborného poradenstva podľa individuálnych požiadaviek klienta

Odborne, ekonomicky, transparentne, zákonne,
istota a kvalita záruky, to všetko sú výhody našich služieb

Vyberáme z referencií

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Obnova a modernizácia fasády a priečelia Domu služieb Hlohovec

referencia verejne obstaravanie31
EUROFIRMA

EUROFIMA, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obstaranie inovatívnej technológie pre projekt Eurofima 2015 - Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov

T-INDUSTRY, s.r.o. Myjava

Realizácia účasti T-Industry, s.r.o. Myjava na výstavách a veľtrhoch v roku 2013 a 2014

referencia obstarávanie T INDUSTRY

Požiadajte o dopyt.....

Neváhajte a pošlite nám dopyt. Radi vypracujeme a zašleme cenovú ponuku, navrhovaný postup obstarávania s časovým harmonogram realizácie zákazky, uvedieme systém spolupráce a ďalšie informácie potrebné k realizácii požadovaného verejného obstarávania.

Zaoberáme sa komplexným zabezpečovaním všetkých služieb, výkonov a procesov v oblasti verejného obstarávania.

dopyt na sluzbu obstaravania

Copyright KANCELÁRIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, s.r.o. 2016 | WEBDESIGN: fg Ateliér