pozadiexx
pozadiexx

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V RUKÁCH ODBORNÍKOV

terc
n1

SLUŽBY PRE VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV A OBSTARÁVATEĽOV

Komplexné zabezpečovanie procesu verejného obstarávania. Realizácia elektronických aukcií. Obstarávanie cez elektronické trhovisko - EKS. 

n2

SLUŽBY PRE UCHÁDZAČOV A ZÁUJEMCOV

Odborná pomoc a poradenstvo pre uchádzačov a záujemcov pri príprave a predkladaní ponúk. Monitoring vyhlásených obstarávaní v SR a EÚ.

n3

VZDELÁVANIE V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Realizácia školení a seminárov. Zabezpečenie vzdelávania podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Kancelária verejného obstarávania, s.r.o.

Spoločnosť vznikla na základe dopytu po službách v oblasti verejného obstarávania a služieb súvisiacich s procesom verejného obstarávania podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

Našim klientom poskytujeme komplexné zabezpečovanie všetkých služieb, výkonov a procesov v oblasti verejného obstarávania na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác. V spolupráci s partnerskou spoločnosťou realizujeme proces elektronických aukcií. Pre našich klientov sme pripravení manažovať celý proces obstarávania od A do Z.

Vyberáme z referencií

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Obnova a modernizácia fasády a priečelia Domu služieb Hlohovec

referencia verejne obstaravanie31
EUROFIRMA

EUROFIMA, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obstaranie inovatívnej technológie pre projekt Eurofima 2015 - Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov

T-INDUSTRY, s.r.o. Myjava

Realizácia účasti T-Industry, s.r.o. Myjava na výstavách a veľtrhoch v roku 2013 a 2014

referencia obstarávanie T INDUSTRY

Požiadajte o dopyt.....

Neváhajte a pošlite nám dopyt. Radi vypracujeme a zašleme cenovú ponuku, navrhovaný postup obstarávania s časovým harmonogram realizácie zákazky, uvedieme systém spolupráce a ďalšie informácie potrebné k realizácii požadovaného verejného obstarávania.

Zaoberáme sa komplexným zabezpečovaním všetkých služieb, výkonov a procesov v oblasti verejného obstarávania.

dopyt na sluzbu obstaravania

Copyright KANCELÁRIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, s.r.o. 2016 | WEBDESIGN: fg Ateliér